Onze diensten

Beweegprogramma's

Beweegprogramma COPD

COPD (chronisch obstructieve longziekten) is een aandoening waarbij een mengbeeld van chronische bronchitis en emfyseem te zien is. Door luchtwegobstructie en verlies van elastische retractiekracht van de longen functioneren de kleine en grote luchtwegen minder goed. Vooral de uitademhaling kan problemen gaan geven, maar ook de inademing doordat de ademhaling minder efficiënt verloopt. COPD gaat gepaard met klachten als hoesten, kortademigheid en opgeven van slijm. Ook kampen mensen vaak met moeheid en een beperkt inspanningsvermogen. Verder kan er algehele spierzwakte optreden, vaak van de benen. Bij COPD wordt aangeraden (voldoende) te bewegen. Bewegen vermindert de kortademigheid en verbeterd de ventilatie van de longen. Verder verbeterd het de fitheid, conditie en de spierkracht.
 

Beweegprogramma Hart

Mensen met hartaandoeningen hebben veelal pijn op de borst bij inspanning met al dan niet verhoogde bloeddruk, hartfrequentie en cholesterolwaarden. Velen kampen ook met overgewicht. De oorzaak kan atherosclerose (aderverkalking) zijn leidend tot mogelijk een hartinfarct. De medische behandeling bestaat uit medicatie en soms is een dotterbehandeling of bypassoperatie noodzakelijk. Wanneer er sprake is van hartfalen dan schiet de pompfunctie van het hart tekort en kunnen symptomen optreden als moeheid, kortademigheid bij geringe inspanning en vochtophoping met name in de benen en de longen. Bij patiënten met bovenstaande hartklachten wordt geadviseerd om voldoende of veel te bewegen, de conditie te verbeteren en/of om af te vallen, indien er sprake is van overgewicht. Bewegen helpt om pijn op de borst en het aantal hartinfarcten te verminderen, de bloeddruk en hartfrequentie te verlagen en de cholesterolwaarden te verbeteren. Verder helpt het om de fysieke inspanning te verhogen en kwaliteit van leven te verbeteren. Bij mensen met hartfalen kan ook een afname van vermoeidheid en kortademigheid optreden.
 

Beweegprogramma Diabetes

Diabetes mellitus type II is een stofwisselingstoornis waarbij de bloedsuikerregulatie verstoord is. Er kan een relatief tekort zijn aan insuline. Hierdoor stijgt het bloedsuikergehalte in het bloed. Bij langdurig hoge bloedsuikerwaarden kunnen klachten optreden zoals hart-vaatklachten, hoge bloeddruk en zenuwstoornissen in handen en voeten (neuropathie). Oorzaak is meestal overgewicht en te weinig bewegen. Bij mensen met DM type II wordt aangeraden te bewegen. Specifieke voordelen zijn: betere bloedglucosecontrole, verhoging insulinegevoeligheid, daling bloedglucosewaarde op langere termijn, gewichtsreductie, verbeteren cholesterolwaarden en verlagen van de bloeddruk. Op de langere termijn ook effectief voor hart/vaatproblemen en overige complicaties als gevolg van de diabetes.
 

Doel beweegprogramma’s

In beweging komen en blijven kan soms lastig zijn. Daarom kan fysiotherapie u helpen om dit te bereiken. U neemt deel aan een beweegprogramma, waarin wordt geoefend in kleine groepjes tot 4 personen. Echter ook individuele begeleiding is mogelijk. We doen oefeningen om de conditie te verbeteren en om spieren van romp, armen en benen te versterken. Ook worden (indien van toepassing) ademoefeningen gegeven voor een meer efficiënte ademhaling of voor reductie van angst- en/of stressklachten. Uiteindelijk doel is actief te blijven na de behandeling en toe te werken naar een actieve leefstijl. De behandeling duurt 3-6 maanden. Altijd doen we een intake om uw klachten te beoordelen en om uw niveau van conditie en belastbaarheid te bepalen.


Binnen onze praktijk is Mariette gespecialiseerd in de Beweegprogramma’s.