Onze diensten

Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Hart-, vaat – en longfysiotherapie is een specialisme die patiënten behandelt met hart-, vaat- en longklachten. Voorbeelden van longklachten zijn COPD (emfyseem/chronische bronchitis), astma,  longfibrose en mensen met longproblemen na een OK. Voorbeelden van hartaandoeningen zijn hartinfarct, angina pectoris, en mensen die een operatie hebben ondergaan zoals bypass operatie, dotterbehandeling of hartklepvervanging. Voorbeelden van vaatklachten zijn etalagebenen. Mensen met diabetes mellitus komen in ook aanmerking voor training omdat deze mensen een verhoogd risico hebben op hart-, vaat-, en longklachten.

De training bij mensen met hart-, vaat- en longklachten bestaat uit het verbeteren van het inspanningsvermogen. Daarnaast trainen we de spierkracht van romp, benen en armen en van de ademspieren (indien noodzakelijk). Door verbetering van inspanningsvermogen en kracht willen we onder andere bereiken dat kortademigheid, moeheid en pijn verminderen en dat activiteiten verbeteren. Ook overgewicht speelt een rol bij klachten en willen we beïnvloeden. Daarnaast maken we afhankelijk van uw klachten gebruik van ademoefeningen, hoesttechnieken (om vastzittend slijm op te hoesten) en van ontspanningsoefeningen.

De behandeling is individueel gericht of vindt plaats in een groepje van maximaal 4 personen.

Kijk voor meer informatie bij ‘Beweegprogramma’s’ 


Binnen onze praktijk is Mariette gespecialiseerd in Hart-, vaat-, en longfysiotherapie