Vergoedingen

Fysiotherapie wordt, indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u dit niet, of geen volledig dekkende aanvullende verzekering, dan komt u niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding. U krijgt dan van ons een particuliere nota. 

Voor dit verzekeringsjaar is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De nota’s/declaraties gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraars als u een aanvullende verzekering heeft. Als rechtstreeks declareren nog niet mogelijk is, ontvangt u zelf een nota die u vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar.

Voor informatie over uw vergoedingen fysiotherapie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact op nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt ook kijken op www.fysiotherapie.nl of www.fysiotherapievergoeding.nl.

Meer informatie

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering worden betaald. Indien meerdere behandelingen gewenst zijn, dan worden deze uit de aanvullende verzekering betaald. Het is dus van belang dat u een aanvullende verzekering heeft.

Voor patiënten vanaf 18 jaar vindt vergoeding van fysiotherapie plaats vanuit de aanvullende verzekering.Het maximun aantal behandelingen welke vergoed worden hangt van uw polisvoorwaarden. 

Patiënten met een chronische aandoening, krijgen de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is wel, dat de aandoening voorkomt op de lijst Borst van langdurige of intermitterende fysiotherapie, en dat er een verwijzing is uitgeschreven door huisarts of specialist.

Op verzoek van huisarts of specialist komen wij ook bij u thuis voor de therapie. 

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. Wij weten meestal het antwoord wel.


Tarievenlijst 2022

  Zitting

  € 44,00

  Zitting kinderfysiotherapie

  € 51,50

  Zitting manuele therapie

  € 51,50

  Zitting oedeemtherapie

  € 51,50

  Zitting bekkenfysiotherapie

  € 51,50

  Zitting psychosomatische fysiotherapie

  € 51,50

  Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

  € 52,75

  Telefonische zitting

  € 15,50

  Screening, intake en onderzoek

  € 54,50

  Intake en onderzoek na verwijzing 

  € 54,50

  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

  € 56,50

  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

  € 32,50

  Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

  € 42,50

  Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

  € 31,50

  Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen

  € 26,50

  Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen

  € 22,50

  Groepszitting van meer dan tien personen

  € 20,00

  Toeslag voor uitbehandeling

  € 16,25

  Inrichtingstoeslag

  € 10,75

  Acupunctuur

  € 56,50

  Instructie/overleg ouders van de patiënt

  € 32,50

  Niet nagekomen afspraak

  € 32,00

  Verstrekte verband- en hulpmiddelen

  (kostprijs)

  Eenvoudige, korte rapporten

  € 37,50

  Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

  € 68,00