Onze diensten

Valtraining

Valtraining is voor iedereen die een verhoogd risico heeft op vallen of val angst heeft. Eerst wordt er nagegaan hoe groot het valrisico bij u is en of u val angst heeft. Het risico op vallen is groter als u in het afgelopen jaar bent gevallen en/of als u een verminderde conditie en spierkracht heeft. Ook andere factoren spelen een rol zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en uw medische toestand. Uw valrisico wordt in kaart gebracht door middel van een onderzoek, een aantal vragenlijsten en (balans)testen. Daarna wordt er bepaald of u in aanmerking komt voor valtraining. Hierbij traint u onder andere uw balans en spierkracht en worden de voor u moeilijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lopen of opstaan en gaan zitten in een stoel, geoefend.


Binnen onze praktijk is Wim gespecialiseerd in het geven van Valtraining.